I G L U   S o f t w a r e

 

Szoftverkészítés – Tervezés – Megvalósítás – Üzemeltetés

  

             InfoBox

   A program megvalósítja több tetszőleges nyilvántartás párhuzamos használatát, és a tárolt adatok mellett lehetőséget teremteni a számítógépes dokumentumok kapcsolására, azok megjelenítésére. A programmal nyilvántartásba vehetők tervek, levelek, dokumentációk, ezek példányai, számítógépes változatai. Bármilyen nyilvántartás gyorsan kialakítható a meglévők mellett párhuzamosam!

   A programmal több egyedi nyilvántartás alakítható ki, profiltól függően elnevezhetjük a rögzíthető adatelemeket, beállíthatjuk a tulajdonságaikat. Ugyanazt a programot használva a bejelentkezés után dönthetjük el, hogy melyik nyilvántartást, melyik profilt akarjuk használni a beállított jogosultságnak megfelelően.

 

A katalógustétel fő adatai mellett tetszőleges, előre definiált kiegészítő adat rögzíthető, a jellemzés kiegészíthető tárgyszó kapcsolattal is. Katalógustételenként több számítógépes fájlt kapcsolhatunk (dokumentumok, táblázatok, képek, videók, stb.), azokat a programból meg is nyithatjuk.

   A nyilvántartásban rögzített adatok bármelyike részt vehet a keresésekben, akár egy rögzített szótöredékre, vagy fájl név részletre is végezhetünk keresést, a keresések eredménye listázható, exportálható. A program választható funkcióinak nagy részét a keresési lehetőségek jelentik.

  A program lehetőség ad arra is, hogy egy - egy katalógustételhez több példány adatait (dokumentációk, tervek, CD lemezek) is rögzítsük. A példányt fogalma azonban szabadon értelmezhető, itt akár a katalógustétel eseménynaplója is szerepeltethető (például eszköznyilvántartás esetén a javítási számlák adatai.).

   A programot elsősorban azok használhatják eredménnyel, akik valamilyen nyilvántartást akarnak vezetni, s amelyet ki akarnak egészíteni az elektronikus médiumok, fájlok nyilvántartásával. Dokumentumtár esetében nyilvántarthatóak a polcokon tárolt dokumentációk, de azok elektronikus másolatai is.

A program hálózatos környezetben is üzemeltethető, több adatbázist (nyilvántartást) és több felhasználót feltételezve az irodában, a cégnél használatos feladatok adminisztrációja, elektronikus dokumentációk könnyen megoszthatóak. A kialakított nyilvántartást megoszthatjuk a kollegákkal (jogosultsági szintek), valamint ők is megoszthatják a maguk nyilvántartását, könnyen kialakítható egy belső irodai információs rendszer, a vezető, a beosztottak bármikor hozzáférhetnek a számukra biztosított nyilvántartáshoz.

Program referenciák:

· Debrecen Megyei Jogú Polgármesteri Hivatal

· Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal

· Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda - Általános Iskola - Gimnázium és Kollégium

· IntelliMed Hungária Kft.

· Stilborg Bt.

· Magángyűjtemények, Alapítványok

Adat és információkezelés , nyilvántartás, katalogizálás

Feladatok, Ügyvitel, Dokumentum, Iratok, Számlák, Irodai nyilvántartások, Könyv, Bélyeg, CD lemez, Múzeumi gyűjtemény, Levéltár, tetszőleges katalógus számítógépes nyilvántartása, több adatbázis profil kialakítással, beállítható adattartalommal, és adatszintű felhasználói jogosultság kezeléssel.

 

Általános adatnyilvántartó és katalogizáló program

Szövegdoboz: Példa egy könyv katalógus táblázatára

Mivel a program által kezelt adatbázis beállításai változtathatóak, így akár egy gyűjteményi katalógus mellett akár még tűzoltó készülékek, egyedi feladatok, specializált iratok nyilvántartása is kialakítható.

Az adatbázis tartalma mellett az ehhez tartozó kezelőfelület is az adminisztrátor által beállítható.

Szövegdoboz: Egy adatbázis fő jellemzőinek a beállítása
Szövegdoboz: Egy adatbázis fő adatai

A InfoBox programban a minden rögzített adatra többféle keresés van kialakítva: szó, szórészlet előfordulás, csoportosított előfordulások, valamint egy összetett kereső rész, ahol több feltételt vizsgálva kérhetünk kereső táblázatot, nyomtatott listát, vagy export lehetőséget.

Szövegdoboz: Kiegészítő adatok tartalmának a kialakítás
Szövegdoboz: Tétel (példány, esemény) adatok beállítása
Szövegdoboz: Egy adatbázis felhasználói
Szövegdoboz: Felhasználói jogosultságok

           Letolt/Setup_InfoBox_Minta.exe

 

             Kezelési útmutató

Szövegdoboz: Példa egy könyv katalógus adatlapjára
Szövegdoboz: Minta : Tűzoltó-készülékek adatbázis
Szövegdoboz: Minta : Szerződések adatbázis
Szövegdoboz: Adatbázis választás az InfoBox programban
Szövegdoboz: Adatböngészés
Szövegdoboz: Összetett keresés
Szövegdoboz: És a segítő üzenetek. (A helyzet-érzékeny „HELP” :)

Adatbázisonkénti fő adatok

 

Felhasználó által beállítható adatok változtatható tulajdonságokkal, és felhasználói jogosultsággal

 

+ Kiegészítő adatok

Adatbázisonként meghatározható egy adatsor, amit a fő adatok mellett kiegészítésként szeretnénk használni.

+ Tétel adatok

A fő adathoz kapcsolódó szabadon kialakítható tételes adatok (pl. számlatételek, példányok, kölcsönzések, események)

+ Kapcsolt fájlok

Minden fő adathoz tetszőleges számú és típusú fájlt kapcsolhatunk, ami a programból meg is nyitható.

Szövegdoboz: Választhatóan kezelhető adatok  egy adatbázison belül

Írja meg, hogy milyen nyilvántartást szeretne,

elkészülhet egy arra szabott bemutató verzió, amin azt kipróbálhatja.